Aktualności
18
09
2020

Od października wracają zajęcia korekcyjne!

0

Sekcja dziecięca wraca do Neptun Gym Fitness!
Już od października reaktywujemy ZAJĘCIA KOREKCYJNE dla dzieci w wieku szkolnym! Zapisy w RECEPCJI KLUBU!
Opiekunem grupy będzie Dariusz Kelsz!

Zabierz swoją pociechę do #NGF!

Zajęcia korekcyjne mają na celu:
– uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń,
– eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryki, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
– nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następne globalnych, rozciągnięcie mięśni, rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych,
– ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy,
– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.