Zajęcia Korekcyjne

Zajęcia Korekcyjne

300 spalonych kalorii
45

minut

Poziom: Łatwy
Max. liczba uczestników
Trenerzy:

Zajęcia korekcyjne mają na celu:
– uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń,
– eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryki, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
– nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następne globalnych, rozciągnięcie mięśni, rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych,
– ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy,
– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.