Zajęcia korekcyjne

Zajęcia korekcyjne

300 spalonych kalorii
60

minut

Poziom: Łatwy
Max. liczba uczestników
Trenerzy:

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania nieprawidłowości postawy u najmłodszych. Głównej przyczyny należy upatrywać w zmianie naszego trybu życia – z aktywnego na siedzący. Nasze dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej
m.in.: w szkole, podczas odrabiania lekcji, przed telewizorem, komputerem, a także nad smartfonami.
W myśl starej i dobrej zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, klub Neptun Gym Fitness wychodząc naprzeciw potrzebom poprawy jakości zdrowia proponuje nowy cykl zajęć dla dzieci szkolnych – trening wzmacniający z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zajęcia będą miały na celu:
– uświadomienie najmłodszym i ich rodzicom istnienia wady i wynikających z tego powodu zagrożeń,
– eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
– nauka umiejętności korygowania nieprawidłowości przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych, rozciągnięcie mięśni, rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie partii już osłabionych,
– ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy,
– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.